Lidt om øl / Set på øl-ture / Humle Portens navn og logo

Humle Portens navn og logo

Humle Portens logo er baseret på grundlæggernes fornavne og efternavne, der er H og J samt J og H SAMT H´et fra navnet, sammensat med rod i Runeskriften og to grundlæggende principper: Vi lave øl og øllignende produkter af håndværksmæssig høj kvalitet med basis i vores Nordiske rod.

Runerne er Nordens ældste skrifttegn, og de ældste kendte skrifter stammer fra omkring 200 e.Kr., men skrifttegnet blev brugt helt op til 1400 tallet. Tegnene var inspireret af den latinske skrift, som romerne havde udbredt til det meste af Europa, men runerne er konstrueret som tegn, der er velegnede til at blive skåret eller hugget ind i forskellige materialer som for eksempel træ, ben, metal og sten. Runealfabetet kaldes ofte futhark efter lydværdierne af de første seks tegn, men rækkefølgen var en anden end i det latinske alfabet.I runealfabetet er I og J det samme. Vikingetidens runeskrift er grundlaget for konstruktionen af logoet.
Humle Portens logos betydning
Runealfabetets H er en streg med kryds. Krydset skabes i Humle Portens logo af Thors hammer, Thor som værende et symbol på vores baggrund med rod i Danmark, de råvarer der findes her og det vand og klima, der er i Skandinavien. Men Thor var i den Nordiske Mytologi også den stærkeste bland aserne, hvor hans særlige attributter var hammer Mjølner, styrkebæltet Megingjord og jernhandsken. Hammer Mjølner var lavet af de to håndsnilde dværge Sindri og Brok, et godt symbol på humleportens stiftere
 
Thor var i tidernes morgen også et bryggeri i Randers, blaceret midt mellem Humle Portens to faste bryggersteder.

Runebogstavet J skabes som et I af en streg. I Humle Portens logo skabes stregen af en øltønde, som symbol op det at brygge i tønder (beholdere) med vægt på råvarer, håndværket og ordentlig behandling. I logoet udgør tønden således både streget i H’et og bogstavet I.


Alting har en mening – bevidst eller ubevidst, og den forsøger vi også  bevidst at finde i vores bryg!
Humle Porten brygger primært på to adresser henholdsvis i Hørning syd for Aarhus og i Støvring syd for Aalborg. Der brygges i carportene, hvor vores egne humlehaver er i umiddelbar nærhed af portene.
 
Portene er indrettet til vores bryggeri, og bryggeriet er trods et omfattende omfang konstrueret, så hovedparten let kan flyttes. Resten har vi på begge lokaliteter.
 
Humlehaverne er vi stolte af, for det er sjovt at dyrke humle. Trods alt begrænset hvor meget humle vi behøver - er jo kun et ikke-kommercielt håndbryggeri, men det er både en sjov plante samt sjovt at eksperimentere med sine egne humler. Og for os giver øl uden humle ingen mening: Det er specielt humlen, der bidrager med de sundhedsfremmende aspekter ved øl ligesom det er humle, der mest markant bidrager med smagsnuancer og holdbarhed. 
 
Porten er et godt sted at brygge! Lugtscener minimeres, og man er delvis ude i frisk luft. Selv når det er rigtig kold lykkedes det at skærme af så det er hyggeligt, for reelt er der jo mange varmekilder i et bryggeri. Og da anlægget fra start er konstrueret ret mobilt, er det hensigtsmæssig at tage frem og rydde væk - og samtidig er det en super god måde til at holde en vis orden i portene!.
 
Deraf navnet...
 
 
Håndbryggeriet Humleporten | Ahornvænget 39, Hørning - DK | Tlf.: 27851369 | humleporten@invencis.dk