Øl brygning / Udstyr i bryggeriet

Udstyr i bryggeriet

Bryggeriet Humleporten er etableret stærkt inspireret af ”Brutus Ten” systemet, bestående af tre kedler: En til vand, en til mæsk og en til urtkogning. Modsat Lonnies version af Brutus Ten er vores system ikke bygget op på én platform eller fælles bord, og vores mæskegryde styres med el, der er mere præcis, lettere at styre og faktisk mere velegnet til præcis styring af mæskegryden end en alt for hystering og unødvendig gasopvarmning (efter vores opfattelse)! Modsat giver det god mening at bruge gas til urtkogning, da der her er brug for meget effekt.

Brutus Ten brygsystemer som udført i vores setup har ved opdeling af brygsystemet i tre kedler en række merkante fordele:
  1. Ved at have vand i særskilt gryde haves dels varmt vand til at sparge med og varmt vand klar for næste bryg, dels haves mulighed for skabelse af RIMS eller HERMS system og endelig er det at have varmt vand ved brygning bare godt, bl.a. til desinficering og rengøring. Ved at have god tid til vandet kan vi koge vandet effektivt inden brug, hvorved kedelsten udfældes og vandet af-iltes, der jo tydeligt ses ved at vand syder og bobler mindre når man koger det anden gang, da den luft som oprindeligt var opløst i vandet er blevet kogt ud (iøvrigt en myte at vand ikke må koges to gange!)
  2. Ved at have mæsk i særskilt gryde kan denne gryde optimeres mod sikker temperatur styring i de intervaller (PID styring), der ønskes for indmæskning, mæskeprocessen kan optimeres og filtrering kan effektiveres 
  3. Ved at urtkoge i særskilt gryde kan denne optimeres mod kraftig varmetilførsel for optimal urtkogning over 100 grader ligesom sikring af korrekt dampafledning kan gennemføres.
Ved brygning i tre gryder, hvor der altid er varmt vand for ny bryg og hvor mæskning og urtkogning gennemføres parallelt, tager det godt en time pr bryg, hvorfor det på samme dag er muligt at lave flere (oftest forskellige) bryg. Oftest laver vi 4 - 7 forskellige bryg ved hver bryggedag.
 
Vores udstyr og anlæg er over de mange år, vi har brygget, løbende blevet udviklet, ændret, forbedret osv. - en proces der nok aldrig stopper. Vi har her fået erfaring for hvad virker, og hvad der ikke virker så godt.
Brutus Ten er et gas baseret system for brygning i tre forskellige kedler bygget op på en platform, hvor der er styring på alle gasbrænderne. Systemet er udviklet af NASA raketforskerens og bryggeren Lonnie (Mac) McAllisters, og det at lave reket systemer afspejles i gasstyringerne.
 
Brutus Ten er siden Lonnie præsenterede sin første model udviklet i en lang række mere eller mindre styrede, komplekse og detaljerede varianter, og systemet er specielt populært hos bryggere i USA. I England er der tradition for at bruge samme kedel til mæskning og urtkogning (Mash tun), mens man i central Europa har kogt urten i seperat koger efter mæskning (Läuterbottich).
Håndbryggeriet Humleporten  | humleporten@gmail.com